Guruh darslari
Guruhlar 5-6 kishi
O'qish vaqti 3 soat
Narxi 50 000 so'm
Shaxsiy trening
Shaxsiy trening
O'qish vaqti 3-4 soat
Narxi 100 000 so'm