Laboratoriya O'zR qishloq xo'jaligi sohasida uchuvchisiz qurilmalardan amaliy foydalanish uchun mo'ljallangan. O'quv kurslarini bitirgan laboratiriya xodimlari keng hududlardagi kadastr havo fotosuratlarini, suv resurslarini nazorat qilish va yerdan foydalanishni amalga oshirishlari hamda, O'zbekiston Respublikasi hukumat tashkilotlarida undan foydalanish uchun olingan ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Laboratoriyaning asosiy vazifalaridan biri O'zR hududida uchuvchisiz uchuvchi qurilmalardan foydalanish uchun normativ-huquqiy bazani ishlab chiqishdan iborat.

Qo'llash hududi (dronlar)

Uskunalar va xizmatlar

Muhandislar/uchuvchilar maktabi

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

Bizning loyihalar