Davlat xaridlari sohasida shaffoflik va raqobatni ta'minlash

19:50, 11.02.2021 | 97

        2018 yil 9 aprelda "Oʼzbekiston Respublikasining Davlat xaridlari toʼgʼrisida" gi Qonuni qabul qilingan boʼlib, uning maqsadi davlat xaridlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Qonunning qabul qilinishi davlat xaridlarini samarali amalga oshirish milliy tizimi huquqiy asosining zaminini yaratdi.

          Qonunda davlat xaridlarining asosiy printsiplari, tartibi va turlari belgilab berilgan. Ushbu qonunga muvofiq, davlat buyurtmachilari davlat xaridlarini ochiqlik va shaffoflik, tortishuv va xolislik (xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchilari uchun teng imkoniyatlarni taʼminlash), mutanosiblik, davlat xaridlari tizimining yagonaligi va yaxlitligi hamda korruptsiyaga yoʼl qoʼymaslik printsiplariga asoslangan holda amalga oshirishlari kerak.

т/р Иктисодий тасниф буйича харажатлар моддаси Харид килинган товарлар ва хизматлар номи Молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташкари маблаглар хисобидан) Харид жараёнини амалга ошириш тури Лот шартнома Товарлар (хизматлар)хариди максадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун) Харид килинаётган товарлар(хизматлар)улчов бирлиги Харид килинган товарлар ва хизматлар хажми Битим (шартнома)буйича товарлар (хизматлар)бир бирлиги нархи Харид килинган товарлар (хизматлар) жами микдори (хажми)киймати сум
1 4252110 Коғоз сочик бюджет shop.uz 8849842 8803771   пачка 100 6716 671600
2 4252110 Туалетная бумага бюджет shop.uz 8849828 8804006   шт 300 1500 450000
3 4252110 шетка для краски бюджет shop.uz 8866229 8845546   шт 10 13310 133100
4 4252110 стержень бюджет shop.uz 8866878 8846303   шт 20 8850 177000
5 4252110 байрок ривожлантириш жамгармаси milliy.dokon 3123380 7570649   шт 4 253000 1012000